Αρχική

Η ITRION medical devices ΕΠΕ ξεκίνησε τι εργασίεs τηs το ετοs 1999 απο τον κ.Αναστάσιο Ιγγλέζο.
Κύριοs στόχοs τηs εταιρείαs μαs ειναι να παρέχει υπηρεσίεs υψηλήs ποιότηταs στον Ελληνα οδοντίατρο.
Αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα εναν απο τουs μεγαλύτερουs Ευρωπαικούs οίκουs οδοντιατρικών υλικών τηs Γερμανίαs την KANIEDENTA GMBH με παγκόσμια παρουσία στον χώρο τηs ερευναs και τηs οδοντιατρικήs.
Τα ποιοτικά υλικά τηs KANIEDENTA GMBH συνεργάζονται στην Γερμανία με δεκαεπτά χιλιάδεs (17000) οδοντίατρουs και με εκατοντάδεs χιλιάδεs σε ολο τον κόσμο.
Η εταιρεία μαs εχει θέσει ωs βασικό στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών τηs με την εγκαιρη και αμεση παράδοση των υλικών τηs.
Στόχοs μαs είναι πάντα η ποιότητα και η εξυπηρέτηση.

Ευχαριστώ θερμά,
Αναστάσιοs Ιγγλέζοs


Παρότι, ακαδημαικά, αγνοείται η ετυμολογία τηs λέξηs ΙΤΡΙΟΝ το πιθανότερο είναι ότι αυτή παράγεται η και αντίστροφα ότι από αυτήν παράγονται οι ηχητικά και νοηματικά συγγενείs λέξειs,όπωs ιητηρ ή ιατηρ=ιατρόs και ιατόριον(ιατρείον)= χώροs θεραπείαs με τη χρήση φαρμάκων, αλλά και σωστήs δίαιταs, (όπωs διατροφή με πλακούντα από σουσάμι και μέλι, που ηταν, παράλληλα με την αμβροσία, αγαπητό έδεσμα των θεών).
Ωστε τελικά το ΙΤΡΙΟΝ μπορεί να χαρακτηριστεί σαν το φάρμακο των θεών, όταν αυτοί πληγώνονταν στίs μάχεs που συχνά έπαιρναν μέροs, όπωs π.χ. στόν τρωικό πόλεμο.

Despite the fact that - academically speaking - the etymology of the word Itrion is obscure, it is very likely that it is related to the ancient Greek words iater and iaterion, which mean “healer” and “health center” respectively. The iaterion was a place of healing where apart from the use of special medicines, a proper diet based on a placenta made of sesame and honey was also applied. According to legend, that diet constituted, together with ambrosia, the favorite food of the gods.

As such, Itrion - most probably - implies the “medicine of the gods” that would heal their wounds, following a battle such as (for example) the Trojan War.

Kaniedenta Pulpdent TOR VM Roder

Τυχαία προϊόντα

Kanicem Optimix Eugenol  Kanitemp Royal  (Κασετινα) Μπολ Αλγινικου White Emotion 16%  in  office